Rola adwokata w systemie prawnym: obowiązki, kompetencje i etyka zawodowa.

Kiedy możemy zgłosić się do adwokata? Czego dokładnie możemy od niego oczekiwać i do czego jest zobowiązany? Poznaj lepiej ten cieszący się prestiżem zawód.

Adwokat Wyszków – jaką pomoc może nam zaoferować?

Kompetencje adwokata są regulowane prawnie. Aby znaleźć szczegółowe informacje na ten temat, należy zapoznać się z art. 4 ust. ustawy prawo o adwokaturze. Jej treść jasno precyzuje, na czym polegają zadania takiego specjalisty. Zgodnie z ustawą zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, w zakres której wchodzi w szczególności:

  • opracowanie projektów aktów prawnych;
  • występowanie przed urzędami i sądami;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • udzielanie porad prawnych.

Warto zdawać sobie sprawę, że w ten sam sposób przepisy precyzują również kompetencje radców prawnych.

Jak zostać adwokatem?

Pierwszym krokiem jest oczywiście ukończenie studiów prawniczych. Są to jednolite pięcioletnie studia magisterskie. Na obronie pracy magisterskiej sprawa się jednak nie kończy. Konieczne będzie także zdanie egzaminu aplikanckiego. W ten sposób kandydat lub kandydatka może wykazać swoją wiedzę na temat m.in. prawa karnego, konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego i europejskiego. Po zdanym egzaminie można rozpocząć trwającą trzy lata aplikację adwokacką.

Ostatnim etapem jest zdanie egzaminu adwokackiego. To kilkudniowy proces, podczas którego kandydaci muszą wykazać umiejętność przygotowania m.in. wniosków, umów, apelacji, skarg, opinii prawnych, pozwów i aktów oskarżenia.

Etyka zawodowa adwokata

Adwokat jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Niezwykle ważne także to, by swoje obowiązki wykonywał z dobrą wolą, priorytetowo traktując interesy swojego klienta. Nie da się o to zadbać bez aktualizowania swojej wiedzy i podnoszenia kompetencji. Tylko wtedy adwokat może zachować najwyższą sprawność zawodową i profesjonalnie zająć się problemem klienta. Przydatne będą też takie umiejętności jak łatwość wyrażania myśli, świetne umiejętności komunikacyjne, dobra podzielność uwagi czy umiejętność panowania nad emocjami. Świetne przygotowanie troskę o dobro klientów oferuje m.in. kancelariaprokopiak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Części do frezarki – dlaczego warto stosować oryginalne zamienniki?
Next post Prowadzenie firmy faktoringowej a współpraca z innymi firmami – czy jest to możliwe?